Repræsentantskabsmøde og efterfølgende Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Der indkaldes hermed til Ordinært Repræsentantskabsmøde, samt Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde : Torsdag d. 14. marts 2024 kl.19:00 i Jyllingehallerne – Selskabslokalet. Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer, hvilket er årsagen til den samtidige indkaldelse og afholdelse af et Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde. Dagsorden i henhold til vedtægterne : 2 x Dagsorden Bestyrelsens skriftlige beretning : Bestyrelsens beretning 2023 Årsrapport…

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2024

Der afholdes ordinært Repræsentantskabsmøde: Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 19:00 i JYLLINGEHALLERNES SELSKABSLOKALE Denne side opdateres løbende med dagsorden og aktuelle links til Bestyrelsens beretning, Årsrapporten samt yderligere aktuelle detaljer omkring repræsentantskabsmødet. Vedtægter nedenstående:

Læs mere

Støtteprogrammet : RIU STØTTER OP

Fristen for nye ansøgninger er 15. marts 2024 På nedenstående links kan man downloade ansøgningsskema i word-format – med mulighed for at skrive direkte i dokumentet : RIU STØTTER OP – Ansøg Samt vejledning : Vejledning – RIU STØTTER OP Ved tvivlsspørgsmål kontakt RIU på: riu@riu.dk Bestyrelsen

Læs mere

Oversigt over relevante puljer til idrætsområdet i Roskilde Kommune

LINK – Roskilde Kommune´s puljer på Kultur- og Idrætsområdet Oversigt – Puljer fra DGI Midt- og Vestsjælland. Her er der også info om DGI´s Lånefond for lokalforeninger. Link –  DIF og DGI’s foreningspulje LINK – DGI pulje til styrkelse af børn og unges bevægelsesglæde LINK – Dansk Tipstjenestes puljemidler LINK – Lokale- og Anlægsfonden der har til formål…

Læs mere