Halvårsmøde 2023

Der afholde halvårsmøde torsdag d. 12. oktober 2023 kl.18:30 Der informeres senere om agenda og lokation – Så – reserver allerede denne aften til konstruktivt samvær i idrættens tegn. M:v h. Bestyrelsen

Læs mere

KIDZ SPORT AWARDS – Idrætsåret 2022

Uddeling af de 4 priser til KIDZ Sport Awards vil blive overrakt under en anden form i år – da det desværre ikke er lykkedes, at få en af vore medlemsforeninger til at faciliterer denne EVENT. Detaljer er beskrevet i vedhæftede link: KIDZ SPORT AWARDS Fristen for indstilling til priserne er d. 1. maj 2023

Læs mere

DM i Medlemsboost 2022-2023

RIU har modtaget nedenstående, som selvfølgelig skal deles med alle foreninger i Roskilde Kommune: Parasport Danmark har fokus på at børn og unge med handicap skal have flere og bedre muligheder for at deltage aktivt i foreningsidrættens sociale fællesskaber. Det var med stor succes, at vi i sæsonen 2019/2020 gennemførte DM i rekruttering, som handlede…

Læs mere

Oversigt over relevante puljer til idrætsområdet i Roskilde Kommune

LINK – Roskilde Kommune´s puljer på Kultur- og Idrætsområdet Oversigt – Puljer fra DGI Midt- og Vestsjælland. Her er der også info om DGI´s Lånefond for lokalforeninger. Link –  DIF og DGI’s foreningspulje LINK – DGI pulje til styrkelse af børn og unges bevægelsesglæde LINK – Dansk Tipstjenestes puljemidler LINK – Lokale- og Anlægsfonden der har til formål…

Læs mere