Oversigt over relevante puljer til idrætsområdet i Roskilde Kommune

LINK – Roskilde Kommune´s puljer på Kultur- og Idrætsområdet

Oversigt – Puljer fra DGI Midt- og Vestsjælland. Her er der også info om DGI´s Lånefond for lokalforeninger.

Link –  DIF og DGI’s foreningspulje

LINK – DGI pulje til styrkelse af børn og unges bevægelsesglæde

LINK – Dansk Tipstjenestes puljemidler

LINK – Lokale- og Anlægsfonden der har til formål at udvikle og støtte byggeri inden for kultur- og fritidsområdet

Listen vil blive opdatere med relevante oplysninger, når disse er aktuelle.