Repræsentantskabsmøde 2022

Roskilde Idræts Union afholder sit ordinære Repræsentantskabsmøde: Torsdag d. 17. marts 2022 kl. 18 i Roskilde IDRÆTS og Kongrscenter. Forslag i henhold til vedtægternes § 11.3 skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 31. januar 2022

Læs mere

IDRÆTSFESTEN 2022 UDSAT TIL MAJ 2022

Med baggrund i den situation og usikkerhed der p.t. er i Danmark i forhold til den massive Coronasmitte, har Bestyrelsen i Roskilde Idræts Union på bestyrelsesmødet d. 5. januar 2022 besluttet, at det er rettidigt omhu at udskyde Idrætsfesten 2022 for idrætsåret 2021 til den kan afholdes under sikre forhold for alle. På denne festaften…

Læs mere

SØNDAGE PÅ KILDEGÅRDEN – EXTENDED

Så er der på udvalgte søndage muligheder for endnu flere aktiviteter på Kildegården. Se oversigten på nedenstående link: https://riu.dk/wp-content/uploads/2021/11/Invitation-til-Soendag-paa-Kildegaarden.pdf Benyt jer af denne enestående mulighed for fælles aktivitet

Læs mere