Roskilde Idræts Union (RIU) blev stiftet den 26. november 1926 som en paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Roskilde Kommune.

RIU har i dag 79 lokale idrætsforeninger som medlemmer og disse tæller mere end 40.000 medlemmer.

Bestyrelsen for RIU består af ni medlemmer og som vælges af repræsentantskabet, som er RIU’s øverste myndighed. Bestyrelsesmedlemmerne har alle personlige relationer til flere forskellige idrætsforeninger i kommunen.

RIU’s formål er at være bindeled mellem idrætsforeningerne i Roskilde Kommune, og derved varetage de tilsluttede idrætsforeningers generelle idrætspolitiske interesser i henhold til repræsentantskabets og bestyrelsens beslutninger i overensstemmelse med RIU’s vedtægter, herunder at koordinere den fælles udnyttelse af de kommunale inden- og udendørs anlæg, og at bistå de tilsluttede foreninger ved forhandlinger med Roskilde Kommune på en sådan måde, at RIU’s medlemmers interesser samlet tilgodeses i videst muligt omfang.

RIU er høringspart på budgetter samt idrætsfacilitetspuljen, som fremmer de enkelte idrætsforenings interesse, ligesom RIU samarbejder med DGI om udbredelse af DGI’s gratis klubtilbud og andre initiativer.

RIU administrerer på vegne af Roskilde Kommune en pulje til Leder- og trænerudvikling, samt medvirker ved fordeling af faciliteter til timer ved både inde- og udendørsaktiviteter.

RIU sidder i og er repræsenteret i flere forskellige og relevante bestyrelser og udvalg, som varetager idrætsforeningernes interesser.

Formanden for RIU’s bestyrelse er en del af repræsentantskabet, som vælger region Sjællands repræsentant i DIF-bestyrelsen. I Roskilde Kommune har RIU en væsentlig og betydelig indflydelse – og vores ord vægter pænt i beslutningsprocesserne.

RIU har et overblik over idrætten samlet set i Roskilde, og når man taler, så tales der på vegne af mere end 40.000 medlemmer – det lytter man til politisk.

RIU kender alle som er engageret omkring idræt i Roskilde og kan skabe kontakter/relationer idrætsforeningerne imellem.

Vi skaber kontakt mellem forvaltning og idrætsforeninger, i forhold til det behov, som den enkelte forening måtte have.

RIU bruger i samarbejde med Roskilde Kommune mere end kr. 100.000 hvert år på at hædre og fejre idrætten samlet set i Roskilde ved den årlige idrætsfest samt på børneidrætsfesten Kidz Sports Awards. Ved hver fest uddeles en række hædringer, anerkendelser, priser mv. for det forgangne års præstationer og resultater.