Priser til SURPRISE- uddeling Kidz Sport Awards 2024 - for Idrætsåret 2023

 

Årets Fighter

Årtes Fighter pokal gives til en person eller et hold i Roskilde Kommune, som ikke er fyldt 15 år

og som med viljestyrke har skabt et godt engagement, men som i det år der er gået ikke har

formået at vinde det helt store.

Samarbejde - samspil og fællesskab er noget som ved udvælgelsen vil blive vægtet højt.

Årets fighterpokal uddeles ved årets Kidz Sport Awards, og der følger en erindringspokal med.

Årets Ildsjæl

Årets Ildsjæls gives til en person eller flere i Roskilde kommune, som ikke er fyldt 15 år

og som har ydet en særlig indsats med sit engagement og viljestyrke, som har medvirket

til at skabe livskvalitet og trivsel på sit hold eller klub.

Samarbejde - samspil og fællesskab er noget som ved udvælgelsen vil blive vægtet højt.

Årets Ildsjæls pokal uddeles ved årets Kidz Sport Awards, og der følger en erindringspokal med.

 

Årets Idrætskammerat

Årets Idrætskammerat gives til en person i Roskilde Kommune som ikke er fyldt 15 år

og som i det år der er gået, altid har været glad og åben over for andre, har ydet en god indsats

til træning og som ikke er bange for at hjælpe andre.

Årets Idrætskammerat kåres ved årets Kidz Sport Awards og der følger en erindringspokal med.

 

Årets Vandrepokal. ”Den gode bemærkelsesværdige præstation”

Årets Vandrepokal gives til en person eller flere i Roskilde kommune, som ikke er fyldt 15 år

og som har udvist et særligt talent i året der er gået.

Et talent som blandt andet har haft en god indstilling til det at være medlem af en forening / klub.

Det kan være som hjælpetræner / instruktør, men også som en lovende idrætsudøver der har

udviklet sig gennem perioden og har opnået gode resultater.

Årets Vandrepokal uddeles ved årets Kidz Sport Awards og der følger en erindringspokal med.

 

Her kan du indstille din kandidat til en eller flere priser.

Bemærk! indstillingen skal sendes senest : 1.maj 2024

HUSK AT UDFYLDE ALLE RUBRIKKER OG HUSK AT UDFYLDE ET SKEMA FOR HVER PRIS!

Hvis du ikke modtager en kvittering for din indstilling - så kontakt riu@riu.dk