Repræsentantskabsmøde og efterfølgende Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Der indkaldes hermed til Ordinært Repræsentantskabsmøde, samt Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde :

Torsdag d. 14. marts 2024 kl.19:00 i Jyllingehallerne – Selskabslokalet.

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer, hvilket er årsagen til den samtidige indkaldelse og afholdelse af et Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde.

Dagsorden i henhold til vedtægterne : 2 x Dagsorden

Bestyrelsens skriftlige beretning : Bestyrelsens beretning 2023

Årsrapport (Regnskab) 2023 : Årsrapport 2023 (Regnskab)

Forslag til vedtægtsændringer : Forslag til vedtægtsændringer

Vedtægter : Vedtægter

Der vil før mødet være korte indlæg fra repræsentanter fra Kultur & Idræt.

Der er obligatorisk tilmelding på riu@riu.dk med deltagelse af maksimum 3 fra foreningen, hvoraf 1 har stemmeret senest d. 10. marts 2024

Der vil som sædvanlig blive serveret lidt vådt og tørt til møderne

Vi glæder os til at ser jer

Bestyrelsen

Efterlad en kommentar