Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

Der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde: Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 18:00 – 18:30 i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Agenda 1 – Valg af dirigent og protokolfører 2 – Vedtægtsændringer (2. behandling efter repræsentantskabsmøde den 17. marts 2022) Se link: Indkomne forslag fra bestyrelsen – Nye versus gamle vedtægter 3 – Eventuelt Tilmelding på riu@riu.dk senest…

Læs mere

Halvårsmøde i 2022

Roskilde Idræts Union afholder sit sædvanlige halvårsmøde : Torsdag d. 13. oktober 2022 kl. 18:00 i Roskilde Idræts og Konference Center. NB: kl. 18:00-18:30 : Ekstraordinær generalforsamling – Vedtægtsændring 2.behandling – Se særskilt opslag Der vil som altid være lidt fortæring i form af vådt og tørt ad libitum til alle. Aftenens agenda vil senere…

Læs mere

DM i Medlemsboost 2022-2023

RIU har modtaget nedenstående, som selvfølgelig skal deles med alle foreninger i Roskilde Kommune: Parasport Danmark har fokus på at børn og unge med handicap skal have flere og bedre muligheder for at deltage aktivt i foreningsidrættens sociale fællesskaber. Det var med stor succes, at vi i sæsonen 2019/2020 gennemførte DM i rekruttering, som handlede…

Læs mere

Oversigt over relevante puljer til idrætsområdet i Roskilde Kommune

LINK – Roskilde Kommune´s puljer på Kultur- og Idrætsområdet Oversigt – Puljer fra DGI Midt- og Vestsjælland. Her er der også info om DGI´s Lånefond for lokalforeninger. Link –  DIF og DGI’s foreningspulje LINK – DGI pulje til styrkelse af børn og unges bevægelsesglæde LINK – Dansk Tipstjenestes puljemidler LINK – Lokale- og Anlægsfonden der har til formål…

Læs mere