Repræsentantskabsmøde 2023

Afholdes Torsdag d. 16. marts 2023 kl. 17:00 i Roskilde Kongres & Idrætscenter Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet jfr. vedtægterne § 7 stk. 4 samt oplysninger om valg til bestyrelsen jfr. § 9 stk. 1-3 skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 31. januar 2023. (gerne på mail riu@riu.dk) Vedtægter

Læs mere

Idrætsfesten 2023 for aktivitetsåret 2022

Idrætsfesten 2023 afholdes i år fredag d. 10. februar 2023 kl. 18:00-21:00 i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Som sædvanlig er der hædringer og uddeling af forskellige priser til en del af vore idrætsudøvere i Roskilde Kommune. FRISTEN FOR INDSTILLINGER ER UDLØBET Billetter til idrætsfesten kan købes via dette link: Køb af billetter

Læs mere

DM i Medlemsboost 2022-2023

RIU har modtaget nedenstående, som selvfølgelig skal deles med alle foreninger i Roskilde Kommune: Parasport Danmark har fokus på at børn og unge med handicap skal have flere og bedre muligheder for at deltage aktivt i foreningsidrættens sociale fællesskaber. Det var med stor succes, at vi i sæsonen 2019/2020 gennemførte DM i rekruttering, som handlede…

Læs mere

Oversigt over relevante puljer til idrætsområdet i Roskilde Kommune

LINK – Roskilde Kommune´s puljer på Kultur- og Idrætsområdet Oversigt – Puljer fra DGI Midt- og Vestsjælland. Her er der også info om DGI´s Lånefond for lokalforeninger. Link –  DIF og DGI’s foreningspulje LINK – DGI pulje til styrkelse af børn og unges bevægelsesglæde LINK – Dansk Tipstjenestes puljemidler LINK – Lokale- og Anlægsfonden der har til formål…

Læs mere