Sønderlundskvarterets Idrætsforening

Sønderlundskvarterets Idrætsforening

Kluboplysninger
Sønderlundskvarterets Idrætsforening

Kildegården 1
4000 Roskilde

www.sifidraet.dk

Kontaktperson
Hanne Ø. Bertelsen

Helligkorsvej 104
4000 Roskilde

formand@sifidraet.dk