ForeningLet Digitaliserings Pris               

ForeningLet uddeler én gang årligt en Digitaliserings Pris på 5.000 kr.

I betragtning kan komme personer eller foreninger, der innovativt har taget IT/digitalisering

ind i foreningslivet. Det være sig på klubadministrations siden eller i udvikling af klubtilbud

og hvor IT er det bærende element.

Berettiget til at stille forslag er såvel enkeltpersoner som lokale idrætsklubber.

den endelige beslutning om prismodtager træffes af Roskilde Idræts Unions bestyrelse.

Forslag skal være Roskilde Idræts Unions kontor i hænde indenfor den angivne tidsfrist.

Prisen uddeles en gang årligt ved RIU´s årlige Idrætsfest

 

Prismodtagere:

2017: HVB e-sport

2018: Roar Atletik

2019: Morten Bjørneboe, Roskilde Teamgym

2020: Orienteringsklubben Roskilde (Billedet)

Foreningen Let Digitaliseringdpris