Repræsentantskabsmøde 2023

Afholdes

Torsdag d. 16. marts 2023 kl. 17:00 i Roskilde Kongres & Idrætscenter

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet jfr. vedtægterne § 7 stk. 4 samt oplysninger om valg til bestyrelsen jfr. § 9 stk. 1-3 skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 31. januar 2023. (gerne på mail riu@riu.dk)

Vedtægter