Det årlige repræsentanskabsmøde, som ifølge RIU`s vedtægter skal afholdes i marts måned, udskydes grundet den nuværende situation til et senere tidspunkt på året.

Som udgangspunkt ønsker bestyrelsen at afholde et ordinært møde med personlig fremmøde, men dette forhindres af det nuværende forsamlingsforbud.

Mødet forventes indkaldt og afholdt senest maj 2021.

Beretning og årsrapport for 2020 vil være at finde på hjemmesiden i løbet af april 2021

Man kan holde sig orienteret på vor hjemmeside.