Repræsentantskabsmøde 2021

Kære Medlemmer

RIU indkalder til repræsentantskabsmøde torsdag den 10. juni 2021 kl. 17:30-19:00 i Jyllingehallerne – Selskabslokalet på 1.sal over Cafeen

Tilmelding skal foretages senest 6.juni 2021 via mail riu@riu.dk med maksimum 1 deltager fra hver forening .

Gyldigt Coronapas kræves.

På repræsentanskabsmødet vil der blive serveret lidt vådt og tørt, som vi plejer.

Bestyrelsens Beretning samt Årsrapport 2020 og budget for 2021 er tilgængelig på vores hjemmeside www.riu.dk :

link: https://riu.dk/vedtaegter-forretningsorden/

Dagsorden er følgende:
a. Valg af dirigent og protokolfører
b. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse
c. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
d. Hovedposterne i bestyrelsens forslag til budget for det løbende regnskabsår fremlægges til orientering
e. Indkomne forslag
f. Fastsættelse af kontingent
g. Valg af medlemmer til bestyrelsen Jvf. § 6 (Ulige år næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer)
h. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
i. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Efterlad en kommentar