Ny Coronapuljer

Kære forening

På onsdag den 7. juli kl. 12 åbner tre nye puljer, som har til formål at hjælpe idrætsforeninger i kølvandet på corona.

 1. DIF og DGI’s Corona-hjælpepulje
  Det er igen muligt for idrætsforeninger at søge DIF og DGI’s corona-hjælpepulje om tilskud til tabte nettoindtægter på grund af coronarestriktioner i perioden 1. januar – 31. august 2021. Der kan ikke ansøges om tidligere støttede budgetposter, og der er denne gang 40,5 mio. kr. i puljen.

  DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er åben for ansøgning fra d. 7. juli 2021 kl. 12 – 31. august 2021 kl. 12.
 • DIF og DGI’s Genstartspulje
  Idrætsforeninger kan søge om støtte til at skabe aktiviteter og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021.

  Puljen åbner for ansøgninger onsdag d. 7.juli, og ansøgninger i størrelsen 0-50 t.kr. vil blive behandlet løbende og efter først-til-mølle-princippet. Ansøgninger i kategorien 50.001-150.000 kr. vil blive behandlet efter fristen d. 16. august kl.12, hvor der samtidig lukkes for ansøgninger. Puljen har i alt 44,5 mio. kr. til rådighed.
   
 • DIF og DGI’s Pulje for planlagte aktiviteter
  Idrætsforeninger kan søge om støtte til at afholde planlagte aktiviteter fra d. 1. juli 2021 til og med d. 31. december 2021. Der er tale om aktiviteter, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden.

  Puljen åbner d.7. juli og ansøges efter først-til-mølle-princippet. Trods løbende behandling vil puljen senest lukke for ansøgninger d. 15. november kl. 12, da midlerne skal være anvendt senest d. 31. december 2021.

Sådan ansøger I puljerne
Alle puljer ansøges via Centralt ForeningsRegister (www.medlemstal.dk), hvor man også kan orientere sig i de gældende retningslinjer for puljerne. På DIF og DGI’s hjemmesider findes desuden mere information.

DIF og DGI´s foreningspulje sættes på pause
Åbningen for ansøgninger mellem 0-30 t.kr. til DIF og DGI’s foreningspulje er sat midlertidig på pause, og der er lukket for ansøgninger i perioden d. 7. juli til d.31. august kl.12 2021. Ansøgninger, der allerede er modtaget, vil blive behandlet i perioden med en forventet svarfrist på fire uger.

Samtidig er skæringsdatoen d. 31. august for ansøgninger i kategorien 30.001-300.000 kr. annulleret. Læs mere om de nye skæringsdatoer på DIF og DGI’s hjemmesider og i de gældende retningslinjer.
 

Med venlig hilsen

Puljeadministrationen for DIF og DGI’s corona-hjælpepulje og DIF og DGI’s foreningspulje.

Efterlad en kommentar